LMSK small

LKF/LMSK Medību suņu apmācības metodikas

1. Tā kā daudziem medību suņu īpašniekiem nav iespējas individuāli atrast piemērotu vietu apmācībai (t.sk. tādu, kas piemērota šāvienu veikšanai), kā arī nodrošināt apmācībai nepieciešamos dažādos rekvizītus (retrīveru pārbaudēm: pīles, fazānus vai irbes, trušus; asinspēdām: medījuma ādu/izbāzeni un atbilstošā dzīvnieka asinis), un tas ietver būtiskas izmaksas, Klubs īpašniekiem piedāvā atbilstošu, sagatavotu vietu, t.sk. vairākas stundas pirms nodarbības iekārtotas asinspēdas un savlaicīgi sameklētus un iegādātus rekvizītus.
 
2. Praktiskās nodarbības notiek saskaņā ar spēkā esošajiem normatīviem.
 
3. Praktiskās nodarbības nevar aizstāt regulāru, patstāvīgu pavadoņa darbu ar savu suni un negarantē sekmīgu eksāmena nokārtošanu. Šīs nodarbības ir paredzētas, lai piedāvātu suņu īpašniekiem iespēju iepazīstināt savu suni ar dažādiem medījuma veidiem (kas tiks izmantoti pārbaudēs) un iepazīties ar normatīvos aprakstītajiem uzdevumiem praktiski. Suņa kontrolēšana un pamata iemaņu mācīšana (tādu kā medījuma vai jebkura cita priekšmeta pienešana un atdošana, komandu „šurp”, „vieta” u.c. izpildes panākšana) ir īpašnieka ziņā, apmeklējot paklausības nodarbības, speciālos seminārus, strādājot ar suni patstāvīgi u.c.
 
4. Šī metodika ir vispārējs konkrēto iemaņu apmācības kopsavilkums, taču nodarbībās visi suņi netiek vienmēr mācīti vienādi, bet gan, izmantojot arī jaunākās atziņas suņu apmācībā, tiek meklēta pieeja katram atsevišķam sunim, lai veicinātu interesi par medījumu. Suņu pavadoņi tiek aicināti patstāvīgi apgūt materiālus par medību suņu apmācību, par ko ir pieejams ļoti plašs literatūras un video materiālu klāsts - gan grāmatas, gan mājas lapas internetā.
 
5. Pavadonim ir jābūt labam kontaktam ar suni (kas panākams pozitīvas apmācības rezultātā) un jāprot suns savaldīt, vadīt un motivēt darbam. Pavadonim vienmēr jāatceras, ka medību šķirnes sunim (atšķirībā no savvaļas dzīvnieka) ir jāmedī kopā ar pavadoni, nevis sava vēdera piepildīšanai.
 
6. Sunim ir jāizpilda pavadoņa komandas arī apstākļos, kad pastāv spēcīgi kairinātāji, jo paklausība un kontakts ar pavadoni ir ārkārtīgi svarīgas sekmīga darba sastāvdaļas gan reālās medībās, gan lauku pārbaudēs un sacensībās. Nekādā gadījumā nav pieļaujams suņa nepaklausību attaisnot ar „pārāk spēcīgu medību instiktu” – medību sunim nepaklausība un patvaļīga rīcība var maksāt veselību un pat dzīvību. Pareizi apmācītiem medību suņiem ir gan liels azarts un vēlme strādāt, gan teicams kontakts ar pavadoni un bezierunu paklausība.
 
7. Apmācības procesā pavadonim visādi jāizrāda sunim sava ieinteresētība medījuma meklēšanā un neaprakstāms prieks, kad tas atrasts.
 
8. Kategoriski (!!!) aizliegts pieļaut, ka nodarbībās suns traucē strādāt citiem pavadoņiem un viņu suņiem (izskrien uz lauka vai pēdām, kad tur strādā cits suns, mēģina atņemt citam sunim nesamo priekšmetu u.tml.) Sunim, ar kuru pašlaik nestrādā, jābūt pavadā, piesietam, automašīnā vai būrī. Par šī noteikuma neievērošanu pavadonis ar suni var tikt aizraidīti no nodarbības.
 
9. Ja suns nedisciplinētības dēļ bojā vai pazudina rekvizītus (sagrauž vai noslēpj pīles, fazānus un citus putnus, trušus vai to izbāzeņus, grauž nagaiņa izbāzeni), pēc organizatoru lēmuma pavadoņa pienākums ir atmaksāt rekvizīta vērtību vai sagādāt vietā citu, līdzvērtīgu rekvizītu.
 
 
Izmantotie termini:

„Pavadonis” (dažos normatīvos – „vadītājs”) – cilvēks, kas apmāca un vēlāk startē ar suni pārbaudēs, visbiežāk īpašnieks vai cits ģimenes loceklis.

 
JAUNSUŅU PĀRBAUDES NOTEIKUMI ŠEIT 
PUTNUSUŅU UN SPANIELU RUDENS PĀRBAUDES NOTEIKUMI ŠEIT
SPANIELU LAUKA PĀRBAUDĪJUMU NOTEIKUMI ŠEIT
PĀRBAUDĪJUMU NOTEIKUMI PA ASINSPĒDĒDĀM
PUTNU SUŅU PĀRBAUDĪJUMU NOTEIKUMI  MEDĪJOT PURVĀ,PĻAVĀ UN LAUKĀ
PUTNU SUŅU PĀRBAUDĪJUMU NOTEIKUMI MEDĪJOT AR MEŽA (SILA) PUTNU
MEDĪBU SUŅU LAUKU PĀRBAUDĪJUMU NOTEIKUMI  MEDĪJOT ŪDENS PUTNU
 
SPANIELU UN RETRĪVERU LAUKA PĀRBAUDĪJUMU NOTEIKUMI AR PĪLI
 
NOŠAUTU MEDĪJUMU MEKLĒŠANAS UN PADEVES NOTEIKUMI RETRĪVERU LAUKU PĀRBAUDĒM
 
MEDĪBU SUŅU PĀRBAUDE APLOKĀ IEVIETOTAS ŠEIT
 
NOTEIKUMI PĀRBAUDEI LAIKU ŠĶIRNES SUŅIEM AR SAVVAĻĀ MĪTOŠU MEŽACŪKU
 
NOTEIKUMI MEDĪBU LAIKU PĀRBAUDĪJUMIEM AR ALNI UN BRIEDI
 

MEDĪBU SUŅU PĀRBAUDES NOTEIKUMI AR ĀPSI