LMSK small

Kucēni un plānotie metieni:

Plānots ungāru vižlu metiens

Iespējams rezervēt ungāru vižlas kucēnus.

Mazuļi gaidāmi ierodamies šajā pasaulē jau Ziemassvētkos.

Šiem ungāru vižlas kucēniem būs izcilas un klasiskas Ungārijas labāko šķirnes suņu asinslīnijas, kā arī putnusunim atbilstoša, laba veselība - abiem vecākiem ir veikts displāzijas tests (brīvi no displāzijas), kā arī garspalvainā gēna tests - brīvi.


Veimarieši (Litter "O") »

Dzimuši 21.10.2019.

 

2019 weimar o


 

Veimarieši (Litter "M")  »

Dzimuši 14.03.2019.

kuceni 2019 01 01 s

 


 

 

Padoms jaunajiem suņu audzētājiem

Kucēnu metiena plānošana un realizēšana. Publikāciju lasīt šeit


Informācija par PVD informēšanu par kucēnu tirdzniecību

Sakarā ar to, ka veiktas izmaiņas MK Noteikumos 266. 34.1.punktā, kurš patalaban skan šādi: mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieka valdījumā vai turējumā esošā teritorijā, ja par tirdzniecību ar mājas (istabas) dzīvniekiem ir informēta dienesta teritoriālā struktūrvienība.Tas nozīmē, ka ikvienam kluba biedram, kas pārdod kucēnus, kaķēnus, seskus utt. ir jānosūta informācija savas pilsētas, pagasta u.c. PVD pārvaldei.

Neskatotiets uz to, ka ir jāinformē PVD par šo tirdzniecību, dzīvnieka ipašnieks var savā dzīvoklī, mājā nelaist nevienu nepiederošu personu, tai skaitā PVD inspektorus. Ieiet privātīpašumā viņi var tikai ar prokurora parakstītu atļauju. Informēšana neuzliek nekādus papildus pienākumus.

Informāciju var nosūtīt pa pastu, pa faksu vai elektroniski. Nosūtot elektroniski vēstules nobeigumā jāpieraksta „ Dokuments sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta. PVD teritoriālo struktūrvienību koordinates varat uzzinātwww.pvd.gov.lv

Informācijas avots:LDDZK