LMSK small

Kucenu metiena planošana un realizēšana. Publikāciju lasīt šeit


Informācija par PVD informēšanu par kucēnu tirdzniecību

Sakarā ar to, ka veiktas izmaiņas MK Noteikumos 266. 34.1.punktā, kurš patalaban skan šādi: mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieka valdījumā vai turējumā esošā teritorijā, ja par tirdzniecību ar mājas (istabas) dzīvniekiem ir informēta dienesta teritoriālā struktūrvienība . Tas nozīmē, ka ikvienam kluba biedram, kas pārdod kucenus, kaķēnus, seskus utt. ir jānosūta informācija savas pilsētas, pagasta uc PVD pārvaldei.

Neskatotiets uz to, ka ir jāinformē PVD par šo tirdzniecību, dzīvnieka ipašnieks var sava dzīvoklī, mājā nelaist nevienu nepiederošu personu, tai skaitā PVD inspektorus. Ieiet privātīpašumā viņi var tikai ar prokurora parakstītu atļauju. Informēšana neuzliek nekādus papildus pienākumus.

Informāciju var nosutīt pa pastu, pa faksu vai elektroniski. Nosūtot elektroniski vēstules nobeigumā jāpieraksta „ Dokuments sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta. PVD teritoriālo struktūrvienību koordinates varat uzzināt www.pvd.gov.lv

Информация предоставлена: ЛДДЗК